Adresa:
NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ

Pracovní doba:


    tel: 732 244 225
Viber: 777 641 090

Náš tým
Naděžda
Rečková
kosmetička vizážistka masérka
Nový katalog Lambre
Nový katalog Lambre
12/03/2013

L'AMBRE – přeloženo z francouzštiny znamená „jantar“.

L'ambre Groupe International - společnost, nabízející služby spojené s individuálním výběrem parfumerie a kosmetiky za pomoci rozvětvené sítě profesionálních konsultantů.

Centrála společnosti se nachází ve městě Gdaňsk (Polsko). Veškerá produkce je vyráběna v parfumerních a kosmetických továrnách ve Francii ze surovin vysoké kvality.

Již od prvních dnů zaměřila společnost L'AMBRE veškerou svoji pozornost na obsah produkce, přičemž sází hlavně na kvalitu, proto uzavřela smlouvy na přímé dodávky s nejlepšími francouzskými parfumerními a kosmetickými továrnami.

Pro společnost je velice důležité, aby veškerý výrobní proces pod značkou L’AMBRE , tedy výroba parfumerních kompozic a stáčení do flakónů, probíhalo na území Francie, pod kontrolou specialistů. Partnerem společnosti Lambre je francouzská parfumerní továrna „Technico Flor“. Zvláštní pozornost věnuje společnost vždy balení konečného výrobku, z tohoto důvodu objednáváme flakony, rozprašovače, plast a kartón u výrobců z Itálie, Německa, Anglie, Polska. To nám dodává jistotu v tom smyslu, že budou dodrženy veškeré požadavky, týkající se kvality, kdy se základním z nich jeví práce s přírodními ingrediencemi, především rostlinného původu. A to nejsou pouze slova.

Veškerá parfumerní produkce je podrobována testování v nezávislé nekomerční organizaci „parfumtest“ a odpovídá normám a požadavkům na koncentraci vonných látek. Působení na mezinárodním trhu diktuje své požadavky na kvalitu, z tohoto důvodu společnost L’AMBRE Groupe International získala СЕRTIFIKÁT № NC–1311, potvrzující provedení činností, týkajících se vypracování a zavádění systému managementu jakosti ISO 9001:2000 v oblasti prodeje, exportu, importu kosmetiky a balení, a také v oblasti péče o konzultanty a jejich vzdělávání.

Management společnosti L’AMBRE® si klade za svůj cíl maximálně uspokojovat požadavky klientů, přičemž jim nabízí vysokou kvalitu klientských služeb. Prioritou naší společnosti a úkolem každého pracovníka a dodavatele je dosažení co nejvyšší kvality služeb.

Dnes je společnost L´ambre dynamicky se rozvíjející jednotka, vyznačující se rychlým nárůstem obratu produkce, zajímající důstojné místo na mezinárodním trhu.

Společnost L´ambre pracuje na principu přímého prodeje. Produkty se dostávají ke spotřebitelům prostřednictvím konzultantů, odpadá potřeba obchodů, maloobchodních a velkoobchodních skladů. Společnost ekonomizuje náklady na sklady, obchody a reklamu, a na úkor toho může vyplácet solidní provizi svým distributorům.

Při založení společnosti se jako hlavním jevil cíl nabídnout na trhu produkty, které by vnesly do života lidí něco jasného, kouzelného, a hlavně - vyhovující individuálnímu vkusu a požadavkům spotřebitelů. Myšlenka spočívala v pomoci lidem uskutečnit jejich věčnou touhu po kráse a harmonii s okolním světem a sebou samými. Věříme tomu, že ten, kdo vstoupil do společnosti L´ambre, přišel budovat důstojnou a předpokládanou budoucnost pro sebe a své děti. Zvažujeme výběr každého konzultanta a snažíme se splnit veškeré podmínky pro aktivní, tvůrčí, a zejména-úspěšnou práci v našem kolektivu.

«L’ambrе» – je společnost mladá. Její historii vytvoříme společně!